PANDEMIC, THREAT AND GIFT : ALEXIS KARPOUZOS

Alexis Karpouzos (Greek : Αλέξης καρπούζος) is an Greek-born Philosopher, Spiritual Teacher and Author.