WE KNOW SO LITTLE : ALEXIS KARPOUZOS

alexis karpouzos poetry

Alexis Karpouzos (Greek : Αλέξης καρπούζος) is an Greek-born Philosopher, Spiritual Teacher and Author.